© Niina Partanen

AjankohtaistaJTO edellyttää terveyskyselyn tekemistä. Kennelliitto on julkaissut juuri uuden kyselyn, jonka avulla saamme rotujärjestölle tarvittavaa tietoa. Kysely löytyy osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/terveyskysely

Kattavan aineiston saamiseksi olisi tärkeää, että mahdollisimman moni pinserin omistaja vastaisi siihen.


Monimuotoisuuskartoitus


Tähän mennessä Pinserit ry on tukenut yli neljääkymmentä pinseriä MyDogDNA-passin hankkimisessa.
Vuonna 2020 jalostustoimikunta myöntää vielä harkinnanvaraisesti tukea MyDogDNA-passin hankinnassa pinsereille, joilla oletetaan olevan uutta annettavaa rodun monimuotoisuustutkimukselle.
Lisää tietoa: (http://pinserit.fi/monimuotoisuusprojekti.html)

ROKOTEREAKTIO projekti jatkuu!

Rokotereaktio pinsereillä ja kääpiöpinsereillä – geneettisen taustan tutkimus

Rokotus on tehokas keino suojella koiraystäviämme vaarallisilta sairauksilta, mutta rokotteisiin voi liittyä harvinaisia haittavaikutuksia. Tyypillisesti haittavaikutukset ovat harmittomia lieviä paikallisreaktioita ja/tai vaihtelevia yleisoireita. Vakavat rokotereaktiot ovat hyvin harvinaisia, mutta joillakin koiraroduilla, kuten pinsereillä ja kääpiöpinsereillä, on kohonnut riski saada rokotereaktio.

Rokotereaktiossa rokotettava reagoi yleensä poikkeavan voimakkaalla tavalla rokotteeseen. Lievimmillään pistoskohtaan voi tulla paikallisoireita, kuten kuumotusta ja turvotusta. Pahimmillaan rokotettava voi saada hengenvaarallisia reaktioita, jotka vaativat välitöntä hoitoa. Pinsereillä rokotereaktioita on ollut usean vuosikymmenen ajan, ja pahimmillaan joka kolmas koira on kärsinyt jonkinlaisesta rokotereaktiosta.

Koska pinsereillä ilmenee muita rotuja yleisimmin rokotereaktioita, on taustalla mahdollisesti perinnöllisiä altistavia tekijöitä. Eläinlääketieteen kandidaatti Katja Männistö kartoitti ryhmässämme tekemässään lisensiaatin tutkielmassa pinsereiden rokotusreaktioiden yhteyttä tiettyihin immuunipuolustuksen geeneihin ja löysi geenimuodon, jolla on yhteys kohonneeseen riskiin saada rokotusreaktio. Alustava löytö vaatii kuitenkin lisävarmistusta, ja tarvitsemmekin lisää näytteitä projektiin.

Näytteitä kaivataan koirista, jotka ovat saaneet rokotereaktion. Lisäksi tarvitsemme tutkimukseen terveitä verrokkeja, eli näytteitä koirista, jotka eivät koskaan ole saaneet minkäänlaisia oireita rokotusten jälkeen. Pinsereillä näyttää ilmenevän myös muita immuunipuolustuksen toimintahäiriöihin liittyviä sairauksia, kuten SLO:ta, steriiliä aivokalvontulehdusta, polyneuriittia sekä erilaisia allergisia reaktioita. Toivomme näytteitä myös näistä koirista, koska geneettiset riskitekijät saattavat olla osittain samoja kuin rokotusreaktion
taustalla.

Ohjeet näytteiden keräämiseen ja lähettämiseen löytyvät nettisivuiltamme www.koirangeenit.fi. Koiran terveystiedot ja omistajan yhteystiedot on hyvä pitää ajan tasalla näytteen lähettämisen jälkeen. Linkki tietojen päivitykseen löytyy myös nettisivuiltamme.

Koirien geenitutkimusryhmä, www.koirangeenit.fi
Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus


top

Copyright © Pinserit ry | www.pinserit.fi