© Niina Partanen

Ajankohtaista


PEVISA:N SILMÄTARKASTUSVÄLI MUUTTUU 15.1.2022 ALKAEN
Pinsereiden PEVISA-ohjelmaa vuodelle 2022–2026 käsiteltiin Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa kesällä 2021. Pinserit ry ehdotti pinsereiden silmätarkastusvälin pidentämistä 12 kuukaudesta 24 kuukauteen. Kennelliiton silmätyöryhmä ei nähnyt pinsereiden silmätutkimusvälin pidentämiselle perusteita. Jalostustieteellinen toimikunta pyysikin rotujärjestöltä asiaan selvityksen, jonka Pinserit ry toimitti kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle. Asiaa käsiteltiin Kennelliitossa uudelleen tammikuussa 2022.

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy pinsereille seuraavan PEVISA-ohjelman vuosille 2022–2026:

PEVISA-ohjelma:

1 Lonkkalausunto on oltava voimassa ennen astutusta

2. Silmätutkimuslausunnon on oltava voimassa ennen astutusta

2. Silmälausunnon voimassaoloaika: 24 kk

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa; voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA-tutkimuksia.

Rotujärjestön tulee seurata rodun silmätilannetta seuraavalla 5-vuotiskaudella. Mikäli rodun silmäterveydessä tapahtuu merkittäviä muutoksia, tulee rotujärjestön miettiä PEVISA-ohjelman tiukennusta silmien osalta.
JTO:STA JA PEVISA:STA
Vuoden 2022 alussa astuu voimaan uusittu Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2022-2026. Tavoiteohjelma julkaistaan Pinserit ry:n www-sivuilla.

Yhdessä JTO:n kanssa päätettiin vuosikokouksessa keväällä 2021 myös rodun PEVISA-ohjelma. Suomen kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta ei ole toistaiseksi hyväksynyt esitettyä tarkastusväliä, vaan silmätarkastusväli on 1.1.2022 – 31.12.2022. edelleen vain 12 kk. Jalostustoimikunta on toimittanut SKL:n hallitukselle pyydetyt perustelut silmätarkastusvälin pidentämiseksi 24 kuukauteen.
KAIHITUTKIMUS PINSEREILLE
PINSERIT RY OSALLISTUU professori Hannes Lohen johtamaan koirien geenitutkimukseen
Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa.
Pinsereillä on edelleen menossa rokotereaktiotutkimus. Toistaiseksi ei ole löytynyt geeniä, joka
aiheuttaisi pinserin rokotereaktion. Tähän tutkimukseen pyydetään edelleen lisää näytteitä.

Uutena mahdollisuutena on osallistua kaihitutkimukseen. Tavoitteena olisi löytää kaihiin vaikuttavat
tekijät ja siten saada geenitesti sairauden toteamiseksi jo ennakolta.
HELSINGIN YLIOPISTO ottaa vastaan näytteitä kaihiin sairastuneista koirista ja näiden
lähisukulaisista. Rodulla ei ole tällä hetkellä aktiivista tutkimusta taudin osalta, mutta kun näytteitä
kertyy, on mahdollista arvioida tilannetta uudestaan. Kaihin luonteen takia, on parasta kerätä
mahdollisimman paljon näytteitä sairastuneista yksilöistä ja tarkat tiedot silmätarkastuksista, sekä
koirien sukupuista.

Näytteitä voi lähettää täältä löytyvien ohjeiden mukaan: https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/miten-osallistun/
 
Tutkimuksen kannalta on siis erittäin tärkeää liittää näytteen mukaan silmätutkimuslausunnon
kopio ja sukupuu. Myös koirista, joista on jo annettu näyte, ja joilla on todettu kaihi, on syytä
päivittää tiedot täällä: https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/terveystietojen-paivittaminen/.
Silmätutkimuslausuntojen kopioita voi lähettää sähköpostitse suoraan osoitteeseen
lgl-kyselyt(at)helsinki.fi tai inka.pettinen(at)helsinki.fi

Terveisin,
Pinserit ry
jalostustoimikunta
JTO EDELLYTTÄÄ TERVEYSKYSELYN TEKEMISTÄ
Kennelliitto on julkaissut juuri uuden kyselyn, jonka avulla saamme rotujärjestölle tarvittavaa tietoa. Kysely löytyy osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/terveyskysely

Kattavan aineiston saamiseksi olisi tärkeää, että mahdollisimman moni pinserin omistaja vastaisi siihen.
MONIMUOTOISUUSKARTOITUS
Tähän mennessä Pinserit ry on tukenut yli neljääkymmentä pinseriä MyDogDNA-passin hankkimisessa.
Vuonna 2020 jalostustoimikunta myöntää vielä harkinnanvaraisesti tukea MyDogDNA-passin hankinnassa pinsereille, joilla oletetaan olevan uutta annettavaa rodun monimuotoisuustutkimukselle.
Lisää tietoa: (http://pinserit.fi/monimuotoisuusprojekti.html)

ROKOTEREAKTIO projekti jatkuu!
ROKOTEREAKTIO PINSEREILLÄ JA KÄÄPIÖPINSEREILLÄ - GENEETTISEN TAUSTAN TUTKIMUS
Rokotus on tehokas keino suojella koiraystäviämme vaarallisilta sairauksilta, mutta rokotteisiin voi liittyä harvinaisia haittavaikutuksia. Tyypillisesti haittavaikutukset ovat harmittomia lieviä paikallisreaktioita ja/tai vaihtelevia yleisoireita. Vakavat rokotereaktiot ovat hyvin harvinaisia, mutta joillakin koiraroduilla, kuten pinsereillä ja kääpiöpinsereillä, on kohonnut riski saada rokotereaktio.

Rokotereaktiossa rokotettava reagoi yleensä poikkeavan voimakkaalla tavalla rokotteeseen. Lievimmillään pistoskohtaan voi tulla paikallisoireita, kuten kuumotusta ja turvotusta. Pahimmillaan rokotettava voi saada hengenvaarallisia reaktioita, jotka vaativat välitöntä hoitoa. Pinsereillä rokotereaktioita on ollut usean vuosikymmenen ajan, ja pahimmillaan joka kolmas koira on kärsinyt jonkinlaisesta rokotereaktiosta.

Koska pinsereillä ilmenee muita rotuja yleisimmin rokotereaktioita, on taustalla mahdollisesti perinnöllisiä altistavia tekijöitä. Eläinlääketieteen kandidaatti Katja Männistö kartoitti ryhmässämme tekemässään lisensiaatin tutkielmassa pinsereiden rokotusreaktioiden yhteyttä tiettyihin immuunipuolustuksen geeneihin ja löysi geenimuodon, jolla on yhteys kohonneeseen riskiin saada rokotusreaktio. Alustava löytö vaatii kuitenkin lisävarmistusta, ja tarvitsemmekin lisää näytteitä projektiin.

Näytteitä kaivataan koirista, jotka ovat saaneet rokotereaktion. Lisäksi tarvitsemme tutkimukseen terveitä verrokkeja, eli näytteitä koirista, jotka eivät koskaan ole saaneet minkäänlaisia oireita rokotusten jälkeen. Pinsereillä näyttää ilmenevän myös muita immuunipuolustuksen toimintahäiriöihin liittyviä sairauksia, kuten SLO:ta, steriiliä aivokalvontulehdusta, polyneuriittia sekä erilaisia allergisia reaktioita. Toivomme näytteitä myös näistä koirista, koska geneettiset riskitekijät saattavat olla osittain samoja kuin rokotusreaktion
taustalla.

Ohjeet näytteiden keräämiseen ja lähettämiseen löytyvät nettisivuiltamme www.koirangeenit.fi. Koiran terveystiedot ja omistajan yhteystiedot on hyvä pitää ajan tasalla näytteen lähettämisen jälkeen. Linkki tietojen päivitykseen löytyy myös nettisivuiltamme.

Koirien geenitutkimusryhmä, www.koirangeenit.fi
Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus


top

Copyright © Pinserit ry | www.pinserit.fi