© Niina Partanen

Ajankohtaista


Monimuotoisuuskartoitus


Tähän mennessä Pinserit ry on tukenut yli neljääkymmentä pinseriä MyDogDNA-passin hankkimisessa.
Vuonna 2019 jalostustoimikunta myöntää vielä harkinnanvaraisesti tukea MyDogDNA-passin hankinnassa pinsereille, joilla oletetaan olevan uutta annettavaa rodun monimuotoisuustutkimukselle.
Lisää tietoa: (http://pinserit.fi/monimuotoisuusprojekti.html)

ROKOTEREAKTIO projekti jatkuu!

Rokotereaktio pinsereillä ja kääpiöpinsereillä – geneettisen taustan tutkimus

Rokotus on tehokas keino suojella koiraystäviämme vaarallisilta sairauksilta, mutta rokotteisiin voi liittyä harvinaisia haittavaikutuksia. Tyypillisesti haittavaikutukset ovat harmittomia lieviä paikallisreaktioita ja/tai vaihtelevia yleisoireita. Vakavat rokotereaktiot ovat hyvin harvinaisia, mutta joillakin koiraroduilla, kuten pinsereillä ja kääpiöpinsereillä, on kohonnut riski saada rokotereaktio.

Rokotereaktiossa rokotettava reagoi yleensä poikkeavan voimakkaalla tavalla rokotteeseen. Lievimmillään pistoskohtaan voi tulla paikallisoireita, kuten kuumotusta ja turvotusta. Pahimmillaan rokotettava voi saada hengenvaarallisia reaktioita, jotka vaativat välitöntä hoitoa. Pinsereillä rokotereaktioita on ollut usean vuosikymmenen ajan, ja pahimmillaan joka kolmas koira on kärsinyt jonkinlaisesta rokotereaktiosta.

Koska pinsereillä ilmenee muita rotuja yleisimmin rokotereaktioita, on taustalla mahdollisesti perinnöllisiä altistavia tekijöitä. Eläinlääketieteen kandidaatti Katja Männistö kartoitti ryhmässämme tekemässään lisensiaatin tutkielmassa pinsereiden rokotusreaktioiden yhteyttä tiettyihin immuunipuolustuksen geeneihin ja löysi geenimuodon, jolla on yhteys kohonneeseen riskiin saada rokotusreaktio. Alustava löytö vaatii kuitenkin lisävarmistusta, ja tarvitsemmekin lisää näytteitä projektiin.

Näytteitä kaivataan koirista, jotka ovat saaneet rokotereaktion. Lisäksi tarvitsemme tutkimukseen terveitä verrokkeja, eli näytteitä koirista, jotka eivät koskaan ole saaneet minkäänlaisia oireita rokotusten jälkeen. Pinsereillä näyttää ilmenevän myös muita immuunipuolustuksen toimintahäiriöihin liittyviä sairauksia, kuten SLO:ta, steriiliä aivokalvontulehdusta, polyneuriittia sekä erilaisia allergisia reaktioita. Toivomme näytteitä myös näistä koirista, koska geneettiset riskitekijät saattavat olla osittain samoja kuin rokotusreaktion
taustalla.

Ohjeet näytteiden keräämiseen ja lähettämiseen löytyvät nettisivuiltamme www.koirangeenit.fi. Koiran terveystiedot ja omistajan yhteystiedot on hyvä pitää ajan tasalla näytteen lähettämisen jälkeen. Linkki tietojen päivitykseen löytyy myös nettisivuiltamme.

Koirien geenitutkimusryhmä, www.koirangeenit.fi
Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus

Ilmoita urospinserisi uroslistalle

Pinseri on rotuna pieni ja siksi myös jalostukseen käytettävien koirien määrä on vähäinen. Mahdollisimman suuren monimuotoisuuden säilyttämiseksi tarvitaan uusia koiria jalostukseen. Jalostustoimikunta on ryhtynyt keräämään listaa urospinsereistä, joita kasvattajat voisivat kysellä miettiessään yhdistelmiä. Toivomuksena on, että mukaan saataisi erityisesti ns. kotikoiria.

Edellytykset uroslistalle pääsemiseksi:

 • koira on saanut näyttelyssä arvostelun EH (erittäin hyvä) tai ERI (erinomainen) tai koira on hyväksytysti jalostustarkastettu
 • omistaja on valmis tarvittaessa koiran silmäpeilaukseen ja lonkkakuvaukseen
Yhdistys järjestää jalostustarkastuksia, jotka ovat koiran omistajalle maksuttomia.

Urosilmoitukset jalostustoimikunnan sihteerille jalostus(at)pinserit.fi.

Seuraavat tiedot kannattaa kertoa ilmoittautuessa, mikäli ne ovat tiedossa:

 • koiran syntymäaika ja rekisterinumero
 • koiran vanhemmat
 • väri
 • silmätarkastuksen tulos ja aika
 • lonkkatarkastuksen tulos
 • purenta
 • ovatko kaikki hampaat (jalostuskoiralla sallitaan kahden P1-hampaan puutos)
 • mahdolliset rokotusreaktiot
 • luonnetestitulos
 • muuta terveystietoa
 • seisontakuva sivusta otettuna
 • omistajat yhteystiedot
 • suostumus koiran tietojen (tai ainakin nimen) laittamisesta kerhon www-sivuille ja jalostustoimikunnalle lupa antaa omistajan yhteystiedot niitä kysyvälle kasvattajalle.
Kiitos vaivannäöstä
Jalostustoimikunta


top

Copyright © Pinserit ry | www.pinserit.fi