© Pinserit ry

Tervetuloa Pinserit ry:n sivuille.

Näiden sivujen kautta pääsee tutustumaan pinseriin rotuna ja yhdistyksen toimintaan. Sivuilta selviävät myös ajankohtaiset tiedotteet ja tapahtumat.

Pinserit ry sosiaalisessa mediassa:

Pinserit ry löytyy myös Facebookista  Pinserit ry löytyy myös Instagramista

KOKOUSKUTSU PINSERIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN
Syyskokous pidetään 30.marraskuuta 2022 klo 18, ETÄKOKOUS.

Kokoukseen on ilmoittauduttava ja mahdolliset valtakirjat toimitettava ennakkoon 20.11.2022 mennessä yhdistyksen sihteerin sähköpostiosoitteeseen marianne.pihlava(at)gmail.com. Kokoukseen voi osallistua joko tietoliikenneyhteyden avulla tai postitse. Mikäli kokoukseen osallistutaan postitse, ilmoita postiosoitteesi yhdistyksen sihteerille. Huom. Yhdistys ei vastaa postin aikarajojen mukaisesta kulkemisesta.

Ennakkoilmoittautuneille toimitetaan kokouksen MS Teams-linkki sekä henkilökohtainen sähköpostiosoitteeseen perustuva äänestyslinkki. Postitse osallistuvalle toimitetaan äänestyslappu, joka on oltava palautettuna kuoressa olevaan palautusosoitteeseen määräpäivään mennessä postileimalla varustettuna.

Kokouksen vaaleja varten on ehdokkaan ilmoittauduttava etukäteen 20.11.2022 mennessä yhdistyksen sihteerille.

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima seuraavan vuoden toiminta- ja rahoitussuunnitelma.

5. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi ja varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten sijaan.

6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

7. Muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten 15.9 mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. Asioista, joista ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöstä kyseisessä kokouksessa.

Tervetuloa!

KAIHITUTKIMUS PINSEREILLE
PINSERIT RY OSALLISTUU professori Hannes Lohen johtamaan koirien geenitutkimukseen
Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa.
Pinsereillä on edelleen menossa rokotereaktiotutkimus. Toistaiseksi ei ole löytynyt geeniä, joka
aiheuttaisi pinserin rokotereaktion. Tähän tutkimukseen pyydetään edelleen lisää näytteitä.

Uutena mahdollisuutena on osallistua kaihitutkimukseen. Tavoitteena olisi löytää kaihiin vaikuttavat
tekijät ja siten saada geenitesti sairauden toteamiseksi jo ennakolta.
HELSINGIN YLIOPISTO ottaa vastaan näytteitä kaihiin sairastuneista koirista ja näiden
lähisukulaisista. Rodulla ei ole tällä hetkellä aktiivista tutkimusta taudin osalta, mutta kun näytteitä
kertyy, on mahdollista arvioida tilannetta uudestaan. Kaihin luonteen takia, on parasta kerätä
mahdollisimman paljon näytteitä sairastuneista yksilöistä ja tarkat tiedot silmätarkastuksista, sekä
koirien sukupuista.

Näytteitä voi lähettää täältä löytyvien ohjeiden mukaan: https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/miten-osallistun/
 
Tutkimuksen kannalta on siis erittäin tärkeää liittää näytteen mukaan silmätutkimuslausunnon
kopio ja sukupuu. Myös koirista, joista on jo annettu näyte, ja joilla on todettu kaihi, on syytä
päivittää tiedot täällä: https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/terveystietojen-paivittaminen/.
Silmätutkimuslausuntojen kopioita voi lähettää sähköpostitse suoraan osoitteeseen
lgl-kyselyt(at)helsinki.fi tai inka.pettinen(at)helsinki.fi

Terveisin,
Pinserit ry
jalostustoimikunta


 


 
top

Copyright © Pinserit ry | www.pinserit.fi | Layoutin kuvat © Niina Partanen